Over Alien Advisor

Vandaag was de festelijke opening van het volledig gerenoveerde kantoor van het “Alien Advisor” adviesbureau, geleid door Henriëtte Domenie-Van Dijke, bekend om haar unieke benadering van het adviseren van maatschappelijke organisaties en ondernemingen.

Het kantoorgebouw is gehuld in een aura van futuristische esthetiek, met geavanceerde technologieën en een klein team van experts op het gebied van klimaatwetenschap, biodiversiteit, sociale rechtvaardigheid en economie. Ze passen buitengewone denkwijzen toe op problemen met een langetermijnvisie, enigszins vergelijkbaar met Roman Krznaric’s concept van het “kathedraaldenken” om een goede voorouder te zijn voor vele generaties na de onze.

Henriëtte, met een diepgaande visie en een onconventionele aanpak, heeft haar bedrijf ontwikkeld op basis van inzichten die ontstaan door zich in te leven in een Alien Advisor; een denkbeeldig buitenaards wezen genaamd Quintrixon, dat een probleem bekijkt zonder enige voorkennis van de aardse beslommeringen en beperkingen maar wel veel nadruk legt op een resultaat voor de lange termijn en voor een zo groot mogelijke groep.

Henriëtte “Quintrixon” Domenie-Van Dijke

Met de blik en standpunten van dit (virtuele) vijfde teamlid Quintrixon krijgen Henriëtte en haar team een niet-lineaire kijk op de tijd en een diep begrip van complexe systemen, met bijpassende oplossingen. Het ‘advies’ dat van Quintrixon afkomstig is, is doordrenkt met langetermijnstrategieën, waarbij de focus ligt op het voorkomen van problemen voordat ze ontstaan, in plaats van enkel het aanpakken van bestaande kwesties.

In de praktijk houdt het Alien Advisor adviesbureau zich bezig met vooruitziende analyses van potentiële problemen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, armoede, ongelijkheid en andere sociale kwesties. De benadering is niet alleen gericht op directe oplossingen, maar vooral op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van deze problemen door innovatieve strategieën te ontwikkelen die voorbij de gebruikelijke menselijke beperkingen en tijdframes gaan.

Het team van Alien Advisor past -naast de Quintrixon aanpak- geavanceerde modelleringstechnieken, datamining en extrapolatie toe om toekomstige scenario’s te voorspellen, met als doel preventieve oplossingen aan te dragen. Deze aanpak omvat onder andere langetermijninvesteringsplannen, duurzame ontwikkeling en de implementatie van beleidsveranderingen die gericht zijn op het voorkomen van mogelijke crisissen.

Terwijl sommigen de methodologie van dit adviesbureau als vergezocht beschouwen, hebben anderen bewondering voor hun radicale kijk op het aanpakken van problemen. Alien Advisor en Henriëtte Domenie-Van Dijke blijven controversieel en toch intrigerend in hun inspanningen om een toekomstgerichte benadering te promoten voor de uitdagingen waar de wereld mee te maken heeft.

Advertentie

Soms zijn wij aardmensen niet slim genoeg om voor complexe problemen een lange termijn oplossing te bedenken met een breed maatschappelijk draagvlak.
Bij Alien Advisor roepen we dan de hulp in van onze buitenaardse allesweter Quintrixon, die altijd een oplossing heeft waar onze achterkleinkinderen ook van zullen profiteren.

Alien Advisor Adviesbureau

Ons motto:
Buitenaardse oplossingen voor alles en iedereen!
Dorpstraat 1
6791 DS Xokum
telefoon 02889 00118

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.